Výrobné zariadenia


Spoločnosť má výskumný a vývojový tím, ako aj oblasť výroby domácich zvierat a použitie výrobného zariadenia: vstrekovacie stroje na plasty a séria podporných strojov zložených z modernej montážnej linky, so zdravým, vedeckým modelom riadenia, ktorý môže dobre uspokojiť potreby. zákazníkov na produkty pre domáce zvieratá. Ochranu životného prostredia, bezpečnosť berieme ako dizajnový predpoklad, voľný čas, módu, personalizáciu a humanizáciu berieme ako dizajnový nápad, budeme neustále skúmať a vyvíjať nový produkt. V priebehu rokov, vďaka podpore a láske nových a starých zákazníkov doma aj v zahraničí, sa naše výrobky vyvážajú do Európy a Ameriky, na Stredný východ, do južnej Ázie a ďalších desiatok a regiónov, čím vytvárajú dobrý firemný imidž a povesť.