Správy z priemyslu

Aký je mechanizmus automatického podávania vody kurčatám

2022-12-01
Automatický podávač vody je známy aj ako komunikátor, princíp komunikátora možno vysvetliť tlakom kvapaliny. Ak je sklenená trubica v tvare U naplnená tou istou kvapalinou, predpokladá sa, že v strede spodnej časti komunikátora je malá vrstva kvapaliny AB. Povedzme, že kvapalina je stacionárna. Tlak kvapaliny v ľavej skúmavke napravo od tablety AB sa musí rovnať tlaku kvapaliny v pravej skúmavke naľavo od tablety AB.

Pretože spojovacie zariadenie je naplnené tou istou kvapalinou, hustota ľavého a pravého stĺpca kvapaliny je rovnaká, podľa vzorca tlaku kvapaliny P=Ïgh, iba ak je výška stĺpca kvapaliny na oboch stranách rovnaká. tlak v stĺpci kvapaliny na oboch stranách vrstvy kvapaliny AB môže byť rovnaký. Preto v prípade, že kvapalina netečie, hladina kvapaliny v každej nádobe komunikátora by mala byť udržiavaná plochá.